• základy WiFi: krabičky, karty, ...
    • Práce s Freenetisem, znalost stanov, směrnic, pravidel provozu sítě, přihlášek, odhlášek, ...
  • Mikrotik - základy práce, princip DHCP, princip automatické detekce a přesměrování nových zařízení, pokročilá práce s Freenetis-em, pokročilá práce s Mikrotikem